Etusivu > Uutiset > Sisältö

Huomioitavaa alumiini kuparisulfaatti

Aug 18, 2015

Palamisen vaara: Tämä tuote on palamaton ärsytystä.

Terveysriskit: varmasti silmien, limakalvojen ärsytystä. Niellä paljon alumiini kuparisulfaatti suussa ja vatsassa ärsytystä.

Toksikologiset tiedot: Hiiret määrällä suullinen LC50:6207 mg/kg.

Ekologiset tiedot: yleensä on hieman vesistöille, älä käytä laimentamaton tai merkittävä kosketus pohjaveteen, pintavesi-ja viemäriverkkoon, ilman hallitus lupaa ei oteta materiaali ympäristöön.

Iho: Riisu saastuneet vaatteet ja pese vedellä.

Silmiin: Nosta silmäluomien, huuhtele virtaavaa vettä tai keittosuolaliuosta. Lääkäriin.

Hengitysteitse: näyttämöltä raittiiseen ilmaan. Jos hengitys on vaikeaa, antaa happea. Lääkäriin.

Nieleminen: Juo paljon lämmintä vettä ja oksennuttaa. Lääkäriin.

Vaaralliset ominaisuudet: ei poltto- ja räjähdys erityispiirteitä. Rikkivetyä korkea terminen hajoaminen voi tuottaa myrkyllistä kaasua.

Vaarallisten palamistuotteet: luonnollinen hajoamistuotteet ovat tuntemattomia.