Etusivu > Uutiset > Sisältö

Hukkaveden käsittely Käyttämällä puhdistusprosessin veden laatuvaatimuksia

Oct 17, 2017

Jäteveden käsittely tarkoittaa jäteveden puhdistusprosessia veden tyhjentämisen tai veden laadun uudelleenkäytön aikaansaamiseksi. Vesivarojen kasvavan kysynnän myötä monissa paikoissa on veden olosuhteita. Joten ihmiset tuovat evankeliumin. Joten mikä on jäteveden käsittelyn hyöty?

1, parantaa veden laatua, jätevedet käsittelyn jälkeen, veden laatu alkuperäisestä pilaantumisesta suodatuksen ja eliminoinnin aikana niin, että merkittävä pudotus veden pilaantumiseen, jotta vettä voidaan käyttää uudelleen.

2, vesivarojen järkevää käyttöä, jotta ylävirran vesikierto ei vaikuta vesitoiminnan loppupään vesistöihin, sosiaalinen sykli ei vahingoita luonnollisen liikenteen objektiivisia lakeja, jotta kaupunki ja joki pysyisivät tai palautettaisiin allas on hyvä vesiympäristö, vesivarat ovat kestäviä Tehokkaiden keinojen käyttö.

3, parantaa ekologista ympäristöä, parantaa kaupungin laatua ja edistää taloudellista kehitystä. Koska jos jätevettä ei käsitellä, se on määrä päästää jokeen, joka ei ainoastaan saastuta ympäristöä vaan myös ihmisten elävän veden laadun haittavaikutuksia.

4, edistää veden kiertojärjestelmää. Veden luonnollinen kierto on tasapainottomana avoin järjestelmä, jolla on itseorganisoituva rakenne. Veden sosiaalinen sykli on tasapainoinen keinotekoinen järjestelmä.

5, rakentamisen, teollisuuden ja muiden tilojen suojelu. Kuten kaikki tiedämme, metallilaitteiden ja putkien vedellä on vakava korroosio, öljykenttäöljy, joka johtuu korkeasta suolapitoisuudesta, joka on liuennut vaihtelevissa määrin rikkivedyn, hiilidioksidin ja muiden happamien kaasujen liuennutta happea. käsitellä laitoksia, Uudelleen ruiskutusjärjestelmä tuottaa korroosiota.